x
Smaka på Paul och Thom - Vår värld av deli

Miljö

En äkta Italiensk olivolja från Seggiano kan bara göras av "Olivastra Seggianese" oliven som växer i byn Seggiano i Toscana. En äkta Ibérico skinka får sin karaktäristiska smak om grisarna äter ekollon på den Iberiska halvön. Paul och Thom älskar världens mat och tar hem den till dig, med stor medvetenhet och så miljömässigt det bara går.


Vår miljöpolicy

  • Vi ska sträva efter att vara resurssnåla och skonsamma för såväl yttre som inre miljö - i transporter, tillverkning och distribution liksom i alla våra andra handlingar.

  • Vi ska sätta mätbara miljömål och ständigt anpassa verksamheten i förhållande till dessa, för att på så sätt verka för ständig förbättring.

  • Vi ska välja råvaror, förpackningslösningar, produktions- och distributionslösningar som minskar vår negativa miljöpåverkan, så långt det är möjligt och förenligt med vår verksamhet.

  • Vi ska öka medarbetarnas miljömedvetande och utveckla arbetsmetoder som minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan.

  • Vi ska driva verksamheten i linje med svensk miljölagstiftning och övriga krav som ställs på oss. Vårt miljöarbete ska hela tiden hålla jämn takt med samhällets miljömål.

  • Vi ska aktivt arbeta för att motverka föroreningar i vår miljö.