!DOCTYPE html>
x
VÅR VÄRLD AV TAPAS – Vi gör det goda enkelt!

GDPR

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 vann en ny dataskyddslag (GDPR) laga kraft inom EU. I samband med detta har vi upprättat ett förtydligande hur vi hanterar dina personuppgifter. PAUL och THOM AB 556492-9270 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas inom företaget.
 

Hur använder vi uppgifterna

Kundnamn/Referens, telefonnummer, e-postadresser, betalningsinformation samt leverans- och faktureringsadress är de uppgifter som PAUL och THOM AB samlar i kundregister. I kundregistret registreras även företagets organisationsnummer. Uppgifterna används för utskick av fakturor, information om våra produkter, företaget, kataloger, prislistor och nyhetsbrev.
 

Avregistrering

Kunden har alltid möjlighet att tacka nej till utskick och reklam samt avregistrera sig från denna information, samt justera/uppdatera sin information i våra kundregister. Detta skall göras skriftligen till info@paulochthom.se.

 
Uppgifter delade med annan part

Vi använder oss utav interna tjänster vad gäller affärssystem. Och externa tjänster vad gäller e-handelsplattform, e-post samt molnbackupper. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar dessa på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de tilldelats.
 

Lagring

PAUL och THOM AB sparar uppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna är ämnade för. Vi har löpande rutiner med avsikt för att säkerställa att vi inte lagrar onödiga uppgifter. Vi lagrar order och transaktionshistorik i vårat affärssystem utifrån våra rättsliga förpliktelser gällande bokföringsregler. Vid insamlande av information eller uppgifter som är avsett för annat syfte än denna policy informerar vi om detta samt ger er möjlighet att aktivt samtycka till detta.
 

Säkerhet

All information skyddas med hjälp av avancerad teknik så att ingen obehörig kommer åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar dessa på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de tilldelats.