!DOCTYPE html>
x
VÅR VÄRLD AV TAPAS – Vi gör det goda enkelt!

Pressreleaser 

Paul och Thom24 oktober 2019

Ny gramvikt på storsäljare!

Våra storsäljare – ölkorv – har fått en ny gramvikt.

På grund av den extrema situationen som råder i köttbranschen har alla aktörer behövt se över dess produktion. Det är många faktorer som spelar in. Dels har den svenska kronan under de senaste två åren försvagats med ca 16% mot euron, vilket resulterar i dyrare import. Sedan har exporttrycket på europeiska fläskråvaror ökat på grund av fläskråvarukrisen i Kina vilket har medfört exceptionella prishöjningar på fläskråvara. Detta drabbar alla aktörer i branschen ända ner till slutkonsument.

Om vi inte hade gjort förändringen på gramvikten hade slutpriset ökat kraftigt.
Ölkorv 160 gram rekommenderat konsumentpris: 39-44 kronor.
Ölkorv 200 gram med prishöjning 49-54 kronor .

Förändringen är väl genomtänkt och dialog har förts med dagligvaruhandelns kedjor. Vårat mål är att vara transparenta och öppet berätta orsak och lösning. Vi har publicerat detta på vår hemsida samt i digitala medier och pressreleaser. Alla dagligvarukedjor är informerade om justeringen samt vikten av att justera prisbilden i butik. Vi har även tryckt upp vippor (skyltar) som skall sitta i butik just för att informera slutkonsument om denna förpackningsförändring. Vår säljkår har jobbat hårt på att få upp dessa, men det kan ha missats någonstans.

Hoppas att detta ger er en bättre bild om förändringen.

Läs mer om detta här

 ‌​