Vi utbildar er

Utbildning en framgångsfaktor

Den viktigaste framgångsfaktorn är er personal och kunskap om det man säljer. Det är faktiskt mer avgörande än sortimentet och utseendet på disken. Självklart samverkar alla dessa faktorer och alla är viktiga. Men utan kunskap om produkterna, deras kvalitet, innehåll och ursprung samt historia är det svårt. Nyckeln till framgång är alltså kompetens, hur ni använder er kunskap.

PAUL och THOMs kompetenta utbildningsteam hjälper deli och färskvarumedarbetare samt ledare över hela landet på såväl bas som toppnivå med mycket uppskattat resultat. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi en utbildning som är anpassad utefter era behov.

Kontakta oss på 08-594 519 70 eller skicka ett mail på info@paulochthom.se