Kestävät pakkaukset

Pyrimme siihen, että tuotteidemme käyttämät pakkausmateriaalit voidaan mahdollisimman hyvin kierrättää ja käyttää uusiin tuotteisiin.

Tuottajavastuu tarkoittaa määrän vähentämistä jätteestä ja varmistamista niin, että syntyvä jäte kierrätetään ja käytetään uusiin tuotteisiin.

Tuottajavastuumme sisältää kuukausittaisen raportoinnin siitä, kuinka paljon ja millaista pakkausmateriaalia vapautamme markkinoille myynnin kautta. Samalla varmistamme, että pakkauksemme täyttävät elintarvikepakkauksille asetetut turvallisuusvaatimukset. Dialogin kautta toimittajiemme kanssa etsimme optimaalisia pakkausratkaisuja kierrätyksen, elintarviketurvallisuuden ja kestävyyden näkökulmasta. Pitkäikäisyyttä tukevat pakkausratkaisut, jotka ovat helppoja lajitella ja uudelleenkäyttää, ovat meille myös tärkeitä tekijöitä pakkausten valinnassa.