Tillsammans når vi våra mål

Vi värdesätter goda relationer och hållbara samarbeten. Att alltid vara närvarande i vår produktion och näringskedja – med fokus på personal, råvara, kvalitet och smak.

Vi utvecklar ständigt vårt sätt att arbeta hållbart och miljövänligt. Ett miljösteg är att alla våra leveranser genom Europa numer sker via ”Truck-on-train”. Vi har även ställt om många av våra förpackningar till hållbar och återvunnen plast samt att vi har förminskat förpackningarna och tagit bort onödiga detaljer.

Vårt mål och intresse är att arbeta med naturliga råvaror och minska syntetiska tillsatser. Vi har ett nära samarbete med våra producenter som strävar efter att arbeta med rena och naturliga råvaror, ingredienser och smaksättningar i mesta möjliga mån utifrån hållbarhet och livsmedelssäkerhet.

Vårt fokus är att skapa så rena produkter som möjligt fria från syntetiska tillsatser. Tillsatser används bland annat för att öka hållbarheten, påverka konsistensen, smaken eller ge färg åt ett livsmedel. Vår ambition är att använda endast naturliga tillsatser så långt det går.

Vår miljöpolicy

  • Vi ska sträva efter att vara resurssnåla och skonsamma för såväl yttre som inre miljö – i transporter, tillverkning och distribution liksom i alla våra andra handlingar.
  • Vi ska sätta mätbara miljömål och ständigt anpassa verksamheten i förhållande till dessa, för att på så sätt verka för ständig förbättring.
  • Vi ska välja råvaror, förpackningslösningar, produktions- och distributionslösningar som minskar vår negativa miljöpåverkan, så långt det är möjligt och förenligt med vår verksamhet.
  • Vi ska öka medarbetarnas miljömedvetande och utveckla arbetsmetoder som minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan.
  • Vi ska driva verksamheten i linje med svensk miljölagstiftning och övriga krav som ställs på oss. Vårt miljöarbete ska hela tiden hålla jämn takt med samhällets miljömål.
  • Vi ska aktivt arbeta för att motverka föroreningar i vår miljö.