Yhdessä saavutamme tavoitteemme

Arvostamme hyviä suhteita ja kestäviä yhteistyösuhteita. Olemme aina läsnä tuotannossamme ja koko toimitusketjussamme - keskittyen henkilöstöön, raaka-aineisiin, laatuun ja makuun.

Kehitämme jatkuvasti tapojamme työskennellä kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla. Esimerkiksi kaikki toimituksemme Euroopan halki tapahtuvat nyt "Truck-on-train" -menetelmällä. Olemme myös siirtyneet monissa pakkauksissamme kestävään ja kierrätettyyn muoviin sekä pienentäneet pakkauksia ja poistaneet tarpeettomia yksityiskohtia. Tavoitteenamme ja intressinämme on työskennellä luonnollisten raaka-aineiden parissa ja vähentää synteettisten lisäaineiden käyttöä. Meillä on läheinen yhteistyö tuottajiemme kanssa, jotka pyrkivät käyttämään mahdollisimman paljon puhtaita ja luonnollisia raaka-aineita, ainesosia ja mausteita kestävyyden ja elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Keskitymme luomaan mahdollisimman puhtaita tuotteita, jotka ovat vapaita synteettisistä lisäaineista. Lisäaineita käytetään muun muassa parantamaan tuotteen säilyvyyttä, vaikuttamaan koostumukseen, makuun tai antamaan väriä elintarvikkeelle. Tavoitteenamme on käyttää vain luonnollisia lisäaineita mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristö-policy

  • Tavoitteenamme on pyrkiä olemaan resurssitehokkaita ja ympäristöä säästäviä sekä ulkoisessa että sisäisessä ympäristössä - kuljetuksissa, valmistuksessa, jakelussa sekä kaikissa muissa toimissamme.

  • Meillä on mitattavia ympäristötavoitteita ja pyrimme jatkuvasti sovittamaan toimintaamme näihin tavoitteisiin, jotta voimme jatkuvasti edistää parannuksia ympäristöasioissa.

  • Valitsemme aina raaka-aineita, pakkausratkaisuja, tuotanto- ja jakeluratkaisuja, jotka vähentävät kielteistä ympäristövaikutustamme niin pitkälle kuin se on mahdollista ja yhteensopivaa liiketoimintamme kanssa.

  • Tavoitteenamme on lisätä työntekijöiden ympäristötietoisuutta ja kehittää työtapoja, jotka vähentävät toimintamme kielteistä ympäristövaikutuksia.

  • Liiketoimintamme toimii sopusoinnussa Suomen ympäristölainsäädännön ja muiden meille asetettujen vaatimusten kanssa. Ympäristötyömme tulee jatkuvasti seuraamaan yhteiskunnan ympäristötavoitteita.

  • Tavoitteenamme on aktiivisesti torjua saastuttamista ympäristössämme.