Hållbara förpackningar

Vi strävar efter att förpackningsmaterialet som används till våra produkter i mesta möjliga mån ska kunna återvinnas och användas till nya produkter.

Producentansvaret handlar om att minska mängden avfall och se till att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Det ligger i vårt producentansvar att månadsvis redovisa mängden och typ av förpackningsmaterial som vi genom vår försäljning släpper ut på marknaden. Samtidigt som våra förpackningar ska klara de regelverk som ställs på säkra livsmedelsförpackningar. Genom en dialog med våra leverantörer söker vi optimala förpackningar sett ur ett återvinnings-, livmedelssäkert- och hållbarhetsperspektiv. Förpackningar som kan bidra till att förlänga produktens hållbarhet och som är enkel att sortera rätt tycker vi också är viktiga faktorer när det gäller valet av förpackningar.